Klasse V55 2 L-60 Ligg

1 Venke Sverkmo Levanger SSL 102.4 101.9 101.7 102.2 101.6 99.0 608.8
2 Bjørn Handegard Skaun IL 100.8 101.2 99.4 100.5 99.2 101.2 602.3
3 Steinar Bjørås Levanger SSL 99.6 97.3 97.9 98.1 98.2 100.7 591.8

MLRes - www.megalink.no 15:44 - 17.03.2019