Klasse V55 L-60 Ligg

1 Venke Sverkmo Levanger SSL 101.4 104.3 102.4 103.6 102.9 103.6 618.2
2 Bjørn Handegard Skaun IL 98.3 101.4 97.3 101.3 101.5 102.9 602.7
3 Steinar Bjørås Levanger SSL 99.3 101.9 99.4 99.3 96.9 100.8 597.6

MLRes - www.megalink.no 15:44 - 17.03.2019